Generische geneesmiddelen

Indien een actief bestanddeel van een geneesmiddel minstens tien jaar in één lidstaat van de Europese Unie toegelaten is en bovendien het patent vervallen is, kan dit (door andere farmaceutische firma’s) als generisch geneesmiddel op de markt gebracht worden.

Deze generieken moeten dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan actieve bestanddelen hebben, dezelfde farmaceutische vorm en dezelfde werking als het originele referentieproduct. Ze zijn ook onderworpen aan dezelfde kwaliteitscontroles. Uitzicht, kleur en/of smaak kunnen wel verschillen aangezien de samenstelling van de niet-actieve bestanddelen of hulpstoffen anders mag zijn. Hierdoor kunnen toch lichte variaties optreden bij de manier waarop het geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt.

In theorie zijn de doseringen of concentraties van de beschikbare actieve bestanddelen, de gebruikswijze, de indicaties en contra-indicaties en de garanties inzake onschadelijkheid dezelfde als voor het origineel merkgeneesmiddel.

Een generisch geneesmiddel is vaak goedkoper omdat de onderzoekskosten veel lager zijn of zelfs helemaal wegvallen. Tegenwoordig hebben bedrijven die originele geneesmiddelen op de markt brengen wel de mogelijkheid om hun prijzen terug af te stemmen op die van de generische geneesmiddelen.

Voorbeelden van generische firma’s zijn Eurogenerics (EG), Sandoz, Mylan, Teva, …