Verzekerbaarheid

Om te genieten van tegemoetkoming van het ziekenfonds moet de apotheker uw verzekerbaarheidsgegevens kennen. Deze gegevens laten toe om de “derde betalersregeling” toe te passen: u betaalt in de apotheek enkel het remgeld voor een terugbetaald geneesmiddel.

Bij elektronische voorschriften kan de apotheker via de RID-code (barcode bovenaan het bewijs van elektronisch voorschrift dat u van de arts ontvangt) uw persoonlijke verzekerbaarheidsgegevens opvragen. Bij niet electronische voorschrifen moet de verzekerbaarheid opgevraagd worden aan de hand van uw identiteitskaart (eID) of Kids-ID. Kinderen die nog geen van beide hebben krijgen van het ziekenfonds een ISI+ kaart (“Identification Sociale / Sociale Identificatie”). Ook deze kan dan door de apotheker gebruikt worden.

Indien op geen van deze manieren de verzekerbaarheidsgegevens opgevraagd kunnen worden is de apotheker genoodzaakt de volledige prijs van de terugbetaalde geneesmiddelen aan te rekenen. U krijgt dan wel een formulier “Bijlage 30” of “704N” als bewijs van contante betaling, waarmee u via uw ziekenfonds toch nog de terugbetaling kunt bekomen.