Medisch voorschrift

Vanaf 1 januari 2020 is het voor artsen verplicht om elektronisch voor te schrijven, behoudens enkele uitzonderingen (artsen van 64 jaar en ouder, voorschriften opgemaakt op huisbezoek en in geval van overmacht). Hierbij moet steeds een bewijs van elektronisch voorschrift afgedrukt worden op papier. Dat is niet alleen handig voor de patiënt, maar zonder de RID-barcode op het bewijs kan de apotheker het wettelijke digitale document niet ophalen in de apotheek. In geval van een panne van eHealth (wat nog regelmatig voorvalt), is dit papieren bewijs voor de apotheker ook nog de enige mogelijkheid om de medicatie toch te kunnen afleveren aan de patiënt.

Vanaf 1 februari 2020 zijn de artsen verplicht het nieuwe model van voorschrift (zowel gewoon als elektronisch) te gebruiken. Hierop staat de einddatum van de uitvoerbaarheid vermeld. Dat is de laatste dag waarop het voorschrift nog geldig en uitvoerbaar is (en terugbetaald in geval van vergoedbare geneesmiddelen). Een oud model van voorschrift mag door de apotheker vanaf 1 februari 2020 dus niet meer uitgevoerd worden.

De geldigheidsduur van geneesmiddelenvoorschriften voor menselijk gebruik is vanaf 1 november 2019 standaard vastgesteld op precies 3 maanden (dag op dag) na de voorschrijfdatum, zowel voor de uitvoerbaarheid door de apotheker als voor de terugbetaling door het ziekenfonds. Een voorschrift opgesteld op 10 januari is dus geldig tot en met 9 april. De voorschrijvers hebben wel de mogelijkheid om de geldigheid van een voorschrift te verkorten of te verlengen (van 1 dag tot maximaal één jaar). Die mogelijkheid wordt voorzien op het voorschrift: ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid’.

Voor voorgeschreven geneesmiddelen die u niet onmiddellijk nodig hebt kan de apotheker u een formulier “Uitgestelde aflevering” meegeven. Dit formulier blijft wel maar even lang geldig als het oorspronkelijke voorschrift. De geldigheidsdatum staat er steeds onderaan op vermeld. U kan dan het geneesmiddel later komen halen wanneer u het nodig hebt, maar wel binnen de geldigheidstermijn.

Per voorschrift mag de arts nog steeds maar één maal eenzelfde terugbetaalde specialiteit voorschrijven. Indien u meerdere verpakkingen wenst moet de arts nog steeds afzonderlijke (elektronische) voorschriften maken.